Rysunek1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział im. „Ziemi Chełmińskiej”

w Chełmnie

Odznaka Krajoznawcza „Turysta Chełmży”

Regulamin

Informacja ogólna:

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Chełmży” ma na celu popularyzację walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmży i regionu.
 2. Odznaka ustanowiona jest przez Zarząd Oddziału PTTK im. „Ziemi Chełmińskiej”, a weryfikację i ewidencje zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie.
 3. Odznakę można zdobywać od 6-go roku życia.
 4. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).
 5. Czas zdobywania odznaki dowolny.
 6. Wymagane jest uzyskanie poświadczenia (w dzienniczku wykonanym wg własnego pomysłu lub na nośniku elektronicznym) stwierdzającym zwiedzenie obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.), zdjęcie.
 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami.
 8. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Chełmży” jest odznaką pięciostopniową. Pierwszy stopień (popularna) – wstęga zielona, drugi (brązowa) – wstęga niebieska, trzeci (srebrna) – wstęga żółta, czwarty (złota) – wstęga biała i piąty (za wytrwałość) – wstęga czerwona.
 9. Wymagana jest kolejność zdobywania poszczególnych stopni odznaki.
 10. Odznaki są do nabycia w Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Chełmińskiej, 86-200 Chełmno, os. Kopernika 2/60.

Warunki zdobywania odznaki:

    1. Do zdobycia pierwszego stopnia wymagane jest:

 • zwiedzenie Chełmży w tym: kościołów pw. św. Trójcy oraz św. Mikołaja, ratusza Regionalnej Izby Muzealnej, miejskiej wieży ciśnień, kapic grobowych Zawiszów oraz Kalksteinów (stary cmentarz)

 

    2. Do zdobycia drugiego stopnia wymagane jest:

 • zwiedzenie zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Biskupicach, Dźwierznie, Grzywnie i Kiełbasinie oraz w Zajączkowie (ruiny) oraz kaplicy Błogosławionej Juty w Bielczynach

 

    3. Do zdobycia trzeciego stopnia wymagane jest:

 • zwiedzenie zabytkowego kościoła, zespołu pałacowo-parkowego oraz karczmy w Nawrze.

 

    4. Do zdobycia czwartego stopnia wymagane jest:

 • odwiedzenie miejsc martyrologii w Chełmży (nowy cmentarz), Grodnie, Kuchni i Dźwierznie, Kończewice: Miejsce Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków”.

 

    5. Do zdobycia piątego stopnia wymagane jest:

 • zwiedzenie pałaców w Głuchowie, Kończewicach i Pluskowęsach