Rysunek1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział im. „Ziemi Chełmińskiej”

w Chełmnie

Znakowane szlaki piesze

„ZAMKÓW I MARTYROLOGII”

Chełmno Rynek (0) – Klamry (10) – Rybieniec (12) – Stolno (15) – Małe Czyste (18) – Wielkie Czyste (20) – Storlus (21,5) – Papowo Biskupie (26,5) – Wrocławki (30) – Dubiello (32) – Lipienek (35) – Kornatowo PKP (40)

Mapa i opis

„MESTWINA”

Chełmno Rynek (0) – Głogówko Królewskie (5) – Żurawia Kępa (7) – Świecie zamek (10)

Mapa i opis

„STAREGO CHEŁMNA”

Chełmno Rynek (0) – Kępa Panieńska (3) – Jezioro Starogrodzkie (4) – Góra św. Wawrzyńca (6) – Starogród (9) – Kałdus (11) – Chełmno PKS (16)

Mapa i opis

„REZERWATÓW CHEŁMIŃSKICH”

Chełmno Rynek (0) – Góra św. Wawrzyńca (4,5) – Kałdus (5) – Starogród (7) – Kiełp (9) – Płutowo (15) – Szymborno (18) – Gołoty (21) – Unisław (24) – Raciniewo (26) – Gzin (28) – Dąbrowa Chełmińska (Gapie Góry) (31) – Reptowo (36) – Mózgowia (38) – Ostromecko (40) – Strzyżawa (42) – Bydgoszcz Fordon (46)

Mapa i opis

„PANORAMY CHEŁMNA”

Chełmno Rynek (0) – Kałdus (3,5) – Osnowo (6) – Chełmno PKS (8)

Mapa i opis

„BIERZGŁOWSKI”

Unisław PKP – PKS (0) – Raciniewo (2) – Siemoń (10) – Słomowo (14) – Bierzgłowo (16,5) – Zamek Bierzgłowski (20)

Mapa i opis

„WOKÓŁ CHEŁMŻY”

Chełmża katedra (0) – Kuchnia (3) – Pluskowęsy (4,5) – Zalesie (7) – Grodno (8,5) – Kiełbasin (14) – Kiełbasinek (16) – Dźwierzno (19) – Zelgo (19,5) – Witkowo (21) – Dziemiony (23,5) – Skąpe (26,5) – Bielczyny (30,5) – Głuchowo (32) – Nawra (36) – Kończewice (40) – Chełmża PKP – PKS (44)

Mapa i opis

„OSTÓW”

Papowo Biskupie (0) – Kucborek (3) – Bielczyny (6) – Chełmża PKP – PKS(10)

Mapa i opis

„HISTORII UNISŁAWIA”

Unisław PKP (0) – Unisław Góra Zamkowa (1,5) – Unisław Grodzisko (2)

Mapa i opis

„SZLAK OFIAR 1939 ROKU”

Małe Czyste (0) – most na Browinie (2) – Dorposz Szlachecki (żwirownia) (3)

„PAMIĘCI WRZEŚNIA 1939 ROKU”

Płutowo miejsce straceń (0) – Płutowo wieś (1,5) – Płutowo pomnik (2)