Rysunek1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział im. „Ziemi Chełmińskiej”

w Chełmnie

Odznaka Krajoznawcza „Turysta Chełmna”

Regulamin

Informacja ogólna:

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Chełmna” ma na celu popularyzację znakowanych szlaków pieszych, walorów turystyczno-krajoznawczych oraz poznanie piękna, historii i teraźniejszości Chełmna i regionu.
 2. Odznaka ustanowiona jest przez Zarząd Oddziału PTTK im. „Ziemi Chełmińskiej”, a weryfikację i ewidencje zdobytych odznak prowadzi Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Chełmnie.
 3. Odznakę można zdobywać od 6. roku życia.
 4. Odznakę można zdobywać na wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych (obozach wędrownych, rajdach itp.).
 5. Czas zdobywania odznaki dowolny.
 6. Wymagane jest uzyskanie poświadczenia stwierdzającego przejście trasy lub zwiedzenia obiektu (pieczątka z Urzędu Miasta, Gminy, sklepu itp.).
 7. Odznakę można zdobywać równolegle z OTP lub innymi odznakami.
 8. Przejście szlaków może nastąpić w odcinkach w dowolnym okresie czasu.
 9. Kierunek pokonywania szlaków dowolny.
 10. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Chełmna” jest odznaką pięciostopniową. Pierwszy stopień (popularna) – wstęga zielona, drugi (brązowa) – wstęga niebieska, trzeci (srebrna) – wstęga żółta, czwarty (złota) – wstęga biała i piąty (za wytrwałość) – wstęga czerwona.
 11. Wymagana jest kolejność zdobywania poszczególnych stopni odznaki.
 12. Dzienniczki – regulaminy oraz odznaki (odpłatnie) są do nabycia w Zarządzie Oddziału PTTK im. Ziemi Chełmińskiej, os. Mikołaja Kopernika 2/60, 86-200 Chełmno. Dopuszcza się stosowanie dzienniczków własnego autorstwa.
 13. Regulamin obowiązuje od 1.01.2009 r. i z tym dniem traci moc poprzedni regulamin.

Warunki zdobycia Odznaki

Do zdobycia I stopnia jest wymagane:

 • zwiedzenie Chełmna: ratusz (Muzeum Ziemi Chełmińskiej), kościół pw. Wniebowzięcia NMP (fara), kościół pw. śś. Janów (klasztorny), kościół pw. św. Jakuba i św. Mikołaja (gimnazjalny), kościół pw. śś. Piotra i Pawła (podominikański), kościół pw. św. Ducha, kościół pw. św. Marcina (kaplica), Brama Grudziądzka (kaplica), mury obronne.

Do zdobycia II stopnia jest wymagane:

 • zwiedzenie zespołu pałacowo-parkowego w Grubnie,
 • przejście szlaku czarnego „Panoramy Chełmna”: Chełmno – Kałdus – Osnowo – Chełmno >>>,
 • przejście szlaku zielonego „Starego Chełmna”: Chełmno – Starogród – Kałdus – Chełmno >>>.

Do zdobycia III stopnia jest wymagane:

 • zwiedzenie gotyckich zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Grzybnie, Kijewie Królewskim, Przecznie,
 • zwiedzenie zabytkowego kościoła, zespołu pałacowo-parkowego oraz karczmy w Nawrze,
 • zwiedzenie zabytkowego kościoła oraz zespołu pałacowo-parkowego w Trzebczu Szlacheckim,
 • zwiedzenie pałacu w Mgoszczu.
 • przejście szlaku niebieskiego „Mestwina”: Chełmno – Głogówko – Żurawia Kępa – Świecie (zamek) >>>,
 • przejście szlaku niebieskiego „Bierzgłowskiego”: Unisław – Raciniewo – Siemoń – Słomowo – Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski >>>.

Do zdobycia IV stopnia jest wymagane:

 • zwiedzenie zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Boluminku, Czarżu, Kokocku,
 • przejście szlaku żółtego „Rezerwatów chełmińskich”: Chełmno – Góra Św. Wawrzyńca – Kałdus – Starogród – Kiełp – Płutowo – Szymborno – Gołoty – Unisław – Raciniewo – Gzin – Czemlewo – Mózgowina – Ostromecko – Strzyżawa – Bydgoszcz (Fordon) >>>,
 • przejście szlaku czarnego „Historii Unisławia”: Unisław (PKP) – Unisław Grodzisko >>>,
 • przejście szlaku czarnego „Pamięci września 1939 roku”: Płutowo miejsce straceń – Płutowo.

Do zdobycia V stopnia jest wymagane:

 • zwiedzenie zabytków sztuki sakralnej (kościołów) w: Lisewie, Sarnowie,
 • zwiedzenie kościoła i zespołu pałacowo-parkowego w Wabczu,
 • zwiedzenie pałacu w Klęczkowie
 • przejście szlaku czerwonego „Zamków i martyrologii”: Chełmno – Klamry – Rybieniec – Stolno – Małe Czyste – Wielkie Czyste – Storluz – Papowo Biskupie – Wrocławki – Dubielno – Lipienek – Kornatowo >>>,
 • przejście szlaku żółtego „Ostów”: Papowo Biskupie – Kucborek – Bielczyny – Chełmża >>>,
 • przejście szlaku czarnego „Szlak ofiar 1939 roku”: Małe Czyste – Dorposz Szlachecki (miejsce straceń).