Rysunek1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział im. „Ziemi Chełmińskiej”

w Chełmnie

Odznaki krajoznawcze

Oddział PTTK im. „Ziemi Chełmińskiej” ustanowił trzy regionalne odznaki krajoznawcze:

Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Chełmna”

Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Turysta Chełmży”

Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Twierdzy Chełmna”

W celu weryfikacji danej odznak należy kronikę/dzienniczek przesłać pocztą na nasz adres.

Do przesyłki należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami odpowiedniej wartości!

Przedłożenie do weryfikacji kroniki/dzienniczka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)